Tượng gà Trống giúp vận đào hoa cho bạn

có tác dụng xử lý vấn đề “Đào hoa”: Kém duyên hay số đào hoa có nhiều người khác giới theo. Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì có thể đặt tại của bản mệnh để kích hoạt tình duyên.

7-Trung-Quốc-phong-thủy-cung-hoàng-đạo-đồng-xu-con-gà-trống-gà-bức-tượng

Tượng gà trống đặt ở cửa nhà khi trước cửa nhà có con đường hay dòng nước chảy ngoằn nghèo như hình con rết, hay trước bếp có ống nước ngoằn nghèo như hình con rết. Chỉ cần đặt 1 tượng con gà và mỏ chía về hình con rết.

– Tượng gà trống có tác dụng xử lý vấn đề “Đào hoa”: Kém duyên hay số đào hoa có nhiều người khác giới theo. Nếu người nào kém duyên, lớn tuổi mà vẫn chưa có người yêu thì có thể trống tại cung đào hoa của bản mệnh để kích hoạt tình duyên. Ngược lại nếu chồng mà hay “lăng nhăng” hay có nhiều gái theo thì hãy tìm cung đào hoa để trống sẽ có tác dụng hóa giải số đào hoa của chồng, sẽ giữ chồng ở bên mình.
– Người tuổi mèo không dùng tượng gà trống, vì Mão – Dậu trực xung nhau.

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *