ý nghĩa tượng rồng

Ý nghĩa tượng Rồng trong thế giới phong thủy

1

Còn trong công việc làm ăn,ta không “sống ác” với ai, nhưng thường bị kẻ tiểu nhân ám hại, gây không biết bao nhiêu chuyện