tượng khỉ phong thủy

Biểu tượng của tượng Khỉ trong phong thủy bạn nên quan tâm

7

Tượng phong thủy tuổi Thân mạ vàng cưỡi trên lưng ngựa thì có nghĩa là “mã thượng phong hầu” (cưỡi ngựa phong hầu). Khỉ là