tượng hổ mạ vàng

Ý nghĩa tượng hổ trong phong thủy của 12 con giáp

8

Trong dân gian, hổ dược biết đến với hình tượng Chúa sơn lâm oai hùng của rừng già. Hình ảnh hổ được nhắc đến trong