tượng dê mạ vàng

Ý nghĩa của con Dê trong phong thủy 12 con giáp

6

Trong âm dương Dê tượng trưng cho quẻ Đoài, biểu hiện cho sự nhanh nhẹn vui vẻ, lợi cho con cái nên nó còn dùng