trang sức hình phật tuổi dậu

Dây chuyền phật bản mệnh tuổi Dậu và những điều đặt biệt

IMG_20140226_105742

Tạng trở thành 3 chủ tôn của tượng Phật dân gian. Dựa theo sự phân loại của Mật giáo về Tam luân thân, Bất Động