tác dụng ve sầu

Ve sầu – Với ý nghĩa đặt biệt cùng biểu tượng của sự bất tử

4ad76330b357c

Bên cạnh ý nghĩa đó, loài ve sầu còn được coi như một một lá bùa hộ mệnh. Khi đeo trên mình một vật có