tác dụng tượng voi

3 tượng linh vật thường dùng để cầu tài, xoa điềm xấu

2

Theo truyền thuyết cóc ba chân (còn gọi là Thiềm Thừ) chính là hóa thân của Tiên nữ Hằng Nga. Do mắc tội mà bị