phong thủy cửa chính

7 chú ý phong thủy hút tài, nên nhớ và thực hiện

6

Cửa chính là phần miệng hút năng lượng vào bên trong ngôi nhà. Do vậy, bạn luôn luôn phải tạo ra một con đường mở