nguyên nhân trong phong thủy

Lần đầu tiên mở cửa hàng và những kiêng kỵ nên biết

8

Theo hướng dòng người đi thì hướng để người ta đến là bên tay phải. Nguyên nhân là do quy tắc giao thông của nước