linh vật trâu

Tượng Trâu trong phong thủy của thế giới 12 con giáp

Tượng trâu đại phú quý màu vàng đồng 01

Để hợp theo phong thủy thì biểu tượng con trâu được sử dụng dưới nhiều hình thức như hội họa, điêu khắc… tượng Trâu cũng