kiến thức đá thạch anh

Kiến thức về đá thạch anh cho bạn nào không biết

mr_780636_db50511ec048dd9a

Đá thạch anh có nhiều mầu khác nhau: hồng, vàng, tím, trắng, khói, xanh. Ngoài ra nó còn có loại đặc biệt được gọi là: