đặt bể cá phong thủy

Kiêng kỵ khi đặt bể cá trong, bạn nên cẩn thận

5

Không đặt bể cá trong phòng ngủ vì dễ dẫn đến hiện tượng “âm thịnh dương suy”. Khi ngủ, nhịp sinh học giảm đến mức