công dụng gương bát quái

Công dụng và bài trí gương bát quái trong gia đình

Feng-Shui-Yellow-Wood-font-b-Bagua-b-font-font-b-Concave-b-font-font-b

Ví dụ, khi cửa chính đối diện cầu thang đi xuống, khí đất trong nhà sẽ thất tán. Lúc này nên treo 1 gương lõm