chú ý trong kinh doanh

Phong thủy trong kinh doanh bán lẻ và những điều nên chú ý

4

Nếu các gian hàng xung quanh có hàng hoá cùng ngũ hành hoặc tương sinh cho hàng hoá của gian hàng thì càng thuận lợi.